U bevindt zich hier:

WMO 2015 in Staatsblad gepubliceerd

21 augustus 2014

Op 18 juli 2014 is de WMO 2015 (Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang) onder nummer 2014/280 in het Staatsblad gepubliceerd. Het wetsvoorstel was eerder op 24 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 8 juli 2014 door de Eerste Kamer.

De wet bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners en vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden met de nieuwe wet verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

De wet treedt op 1 januari 2015 in werking.

Bron: officielebekendmakingen.nl; invoeringwmo.nl

Terug