U bevindt zich hier:

Zorgen om kwaliteit van wetgeving

27 mei 2014

De Rechtspraak spreekt in het Jaarverslag 2013 haar zorg uit over de kwaliteit van wetgeving. Die krijgt anno 2013 niet altijd de zorg die ze verdient. Dat staat in het Jaarbericht, onderdeel van het Jaarverslag Rechtspraak 2013.

De Raad voor de rechtspraak adviseert de wetgever – na overleg met de gerechten – over wets- en beleidsvoorstellen die organisatorische of financiële gevolgen hebben voor de Rechtspraak. Ook inhoudelijk wordt gekeken of wetten en beleid wel in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde regels en waarden van de rechtsstaat. Dan gaat het niet om de vraag of een wet politiek wenselijk is, maar of rechters ermee uit de voeten kunnen en of een wetsvoorstel effectief is.

De Rechtspraak wijst er in haar jaarverslag op dat wetgeving een zaak is van lange adem en dat dat zich slecht verdraagt met de waan van de dag. Voordat een politieke mening zich heeft vertaald in een wet, is er zomaar een aantal jaren verstreken. En het duurt ook nog een aantal jaar voordat een wet zich heeft ‘gezet’. De algemene indruk is dat anno 2013 regering en parlement steeds meer haast lijken te hebben. ‘Spoedklussen’ voorvloeiend uit het meest recente regeerakkoord, lijken meer juridisch-technische en minder sexy wetgeving naar de achtergrond te drukken.” Daarom pleit de Raad voor de rechtspraak ervoor wetten een kans te geven en ze niet snel te wijzigen of te vervangen.

Bron: rechtspraak.nl

Terug