U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Boete voor aantal zorgverzekeraars vanwege onvoldoende transparantie in zorginkoopproces

24 september 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraar VGZ en drie andere zorgverzekeraars boetes op van in totaal 100.000 euro, omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekend hebben gemaakt. Hiermee is artikel 7 van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw overtreden. Al eerder heeft de NZa de zorgverzekeraars gewezen op het belang van tijdige en correcte publicatie van wijzigingen van het inkoopbeleid.

Volgens de NZa is een transparant zorginkoopproces van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarom is belangrijk dat een zorgverzekeraar wijzigingen tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend maakt als waarop de oorspronkelijke informatie bekend is gemaakt. Iedere geïnteresseerde zorgaanbieder kan daardoor volledig op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in het zorginkoopproces, zodat hij duidelijk kan aangeven wat hij te bieden heeft. Daarnaast draagt het bij aan het zorgvuldig invullen van de zorgplicht door de zorgverzekeraar.

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat vier verzekeraars onder de vlag van Coöperatie VGZ – zijnde VGZ Zorgverzekeraar NV, NV Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar NV en NV Zorgverzekeraar UMC – artikel 7 van de regeling inderdaad hebben overtreden. Zo wijzigde VGZ de publicatiedatum van de conceptovereenkomsten bij de inkoop van mondzorg zonder deze wijziging tijdig en gemotiveerd op haar website te vermelden. Zorgaanbieders kregen daardoor de conceptovereenkomsten op een verlate datum aangeboden. Daarnaast heeft VGZ de tekentermijn bij de inkoop van de hulpmiddelen orthesen en beenprothesen verlengd zonder dit tijdig en gemotiveerd bekend te maken op haar website. Ook bij de inkoop van farmaceutische zorg heeft VGZ de verlenging van de tekentermijn niet gemotiveerd en op tijd bekend gemaakt op haar website.

VGZ heeft nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van de NZa in bezwaar te gaan.

Bron: NZa

Terug