U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Herziene handreiking inkoop hulpmiddelen

18 augustus 2022

In 2018 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Handreiking inkoop hulpmiddelen, hiervan presenteren zij nu een geactualiseerde versie. De handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan een goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten.

Reikwijdte van de handreiking
De onderwerpen die in de handreiking aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit betreft de volgende 3 fases van het inkoopproces:

  • voorbereidingsfase
  • doorlopen van de inkoop
  • uitvoeren van het contract

Het operationeel inkopen (bestellen, bewaken en nazorg) valt buiten de scope van deze handreiking.

Lees het volledige artikel op vng.nl

Bron: Pianoo.nlvng.nl

Terug