U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit

10 augustus 2022

De afgelopen jaren is het aantal marktconsultaties in Nederland sterk toegenomen, zo blijkt uit een analyse van TenderNed. Sinds 2016 (380) is het aantal marktconsultaties per jaar bijna verdrievoudigd tot 1119 in 2021. Vooral voor leveringen en diensten worden steeds vaker marktconsultaties toegepast.

Sinds 2016 is de marktconsultatie ook opgenomen in de Aanbestedingswet 2021.

Doel marktconsultatie
Een aanbestedende dienst kan via een marktconsultatie verschillende belangstellende partijen raadplegen over een voorgenomen opdracht. Met de opgedane kennis kan de aanbestedende dienst de daadwerkelijke opdracht scherper formuleren en toetsen op haalbaarheid. Dat is niet het enige. Oplossingsrichtingen of ideeën verkennen, voorwaarden bespreken, risico’s doornemen of een specifiek vraagstuk behandelen zijn ook opties.

Trend eerste halfjaar 2022
In het eerste halfjaar van 2022 is er een vergelijkbare trend te zien; tot 1 juli 2022 zijn er 630 marktconsultaties gepubliceerd. 

Lees het volledige artikel op tenderned.nl

Bron: pianoo.nl

Terug