U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Publicatie onderzoek RIVM naar effecten impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019

26 juni 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in juni de effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019 onderzocht. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) kan de overheid eraan bijdragen dat Nederland in 2050 overgaat op een klimaat neutrale en circulaire economie.

De impuls werd gegeven door middel van subsidies om overheden te helpen bij MVI-aanbestedingen en door middel van leernetwerken die werden georganiseerd waarin deelnemers informatie ontvingen en konden uitwisselen over inkoopthema's en specifieke productgroepen. Bovendien kregen inkopers bij het Rijk en decentrale overheden in 2019 de kans om in 98 pilots meer te leren over deze vormen van inkopen. Dat varieerde van het opstellen van concrete eisen en criteria tot het creëren van een intern draagvlak. De pilots richtten zich op onder meer de productgroepen grond-, weg- en waterbouw, gebouwen, vervoer, energie, catering, bedrijfskleding, kantoorinrichting, ICT en zorg.

De conclusie is dat de impuls eraan heeft bijgedragen dat MVI in overheidsorganisaties is ingebed. Dit komt onder andere doordat veel deelnemers de opgedane kennis hebben verspreid binnen de organisaties. Deelnemers van de leernetwerken gaven aan veel te hebben aan de contacten die ze er hebben opgedaan. Van een kwart van de pilots zijn gegevens beschikbaar om in te schatten hoeveel broeikasgassen er in theorie minder wordt uitgestoten dankzij de pilots (5,7 kiloton CO2- equivalenten). Effecten meten is in de praktijk nog niet vanzelfsprekend. Daarnaast is er meer aandacht voor MVI nodig in de contractfase van het inkoopproces.

Bron:  RIVM

Terug