U bevindt zich hier:
  • Over Corvers

Kennisinstituut Europees aanbesteden

Corvers is een toonaangevend kennisinstituut rondom Europees aanbesteden. We bieden juridisch advies en begeleiding bij inkoop- en/of aanbestedingstrajecten. We richten ons hierbij met name op aanbestedende diensten als gemeenten, waterschappen, waterleidingbedrijven, rijksoverheidsinstanties, provincies, zorginstellingen etc.
Corvers is daarbij gespecialiseerd op het gebied van innovatiegericht aanbesteden (innovation procurement) en duurzaam aanbesteden. 

Corvers Procurement Services BV is opgericht in 2000 in strategische alliantie met CJGM Bartels-aanbestedingsadvocaat - nu Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten - en is gebaseerd op ruim 18 jaar ervaring met aanbestedingstrajecten. Corvers biedt een samenhangend pakket van juridische diensten op het gebied van het aanbestedingsrecht; juridisch onderzoek, juridische advisering en juridische ondersteuning en begeleiding.

Partners en netwerk

Corvers werkt samen met verschillende partners en kent een zeer sterk en uitgebreid netwerk.
In geval van een gerechtelijke procedure zal advocatuurlijke dienstverlening plaats kunnen vinden door Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten. Daarnaast biedt Corvers een completerend pakket van projectmanagement en auditingdiensten op het gebied van Europese ICT-aanbestedingstrajecten aan in samenwerking met CHvV Associates BV. Door haar uitgebreide netwerk van samenwerkingspartners kan Corvers haar klanten optimaal ondersteunen. Het stelt ons in staat een brede en geïntegreerde aanpak van de juridische vraagstukken van onze klanten te hanteren.


Corvers ziet aanbestedingsrecht als een brugfunctie tussen vraag en aanbod. De uiteindelijke doelstelling van het aanbestedingsrecht is dat dit rechtsgebied het fundament biedt om het beste marktaanbod te verkrijgen teneinde te voorzien in de daadwerkelijke behoefte van de klant. De Europese Commissie heeft de aanpak van Corvers omschreven als ‘market approach’. Corvers wordt reeds sinds 2004 door de Europese Commissie ingezet als als onafhankelijk expert.
Aanbestedingsrecht is voortdurend onderwerp van politieke ontwikkelingen. In Nederland is dat met name de integriteitdiscussie geweest. Vanuit Europa wordt met name ingezet op stimulering van economie en onderdelen daarvan, zoals milieu, de rol van het MKB en innovatie. Al deze beleidsterreinen worden uiteindelijk vertaald naar het aanbestedingsrecht. Corvers is dan ook van mening dat zij bij de bron moet zijn om deze ontwikkelingen niet alleen vroegtijdig te kunnen signaleren en erover te kunnen adviseren, maar deze ook te kunnen implementeren, bijvoorbeeld in aanbestedingsstrategieën of in modellen en formats.

De interactie tussen juridisch onderzoek, juridisch advies en ondersteuning en advocatuurlijke dienstverlening is onontbeerlijk om in te kunnen spelen op al deze nieuwe ontwikkelingen en om deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk te kunnen implementeren. Voor de komende jaren wordt een toenemende invloed gezien op het rechtsgebied vanuit Europa, de invloed van nationale beleidsmakers zal steeds marginaler worden. Aanbestedingsrecht als onderdeel van het economisch recht zal steeds meer een fundamentelere basis krijgen. Door de strategische alliantie met Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten, de nauwe relatie van Corvers met de Europese Commissie en de nauwe samenwerking die Corvers heeft met onderzoeksinstituten, diverse Europese universiteiten en kantoren van aanpalende rechtsgebieden, is Corvers in staat zeer snel in te springen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.