U bevindt zich hier:

Onze missie

Wij streven ernaar een toonaangevende juridisch expert in Europa te zijn op het gebied van inkoop, innovatie, intellectuele eigendomsrechten en contractmanagement .
Ons doel is door middel van onze adviezen een zinvolle bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Wij willen met onze adviezen onze klanten ondersteunen in het bereiken van de hoogst mogelijke doelmatigheid en op die manier bijdragen aan een efficiënt en duurzaam gebruik van resources.

Onze kernwaarden

In onze adviezen en onze communicatie zijn we eenduidig, transparant en helder. We gaan tot het uiterste om onze klanten te helpen hun uiteindelijke doel te bereiken. We werken grondig en doelmatig en komen niet met zuiver theoretische uitweidingen en holle juridische frases. We proberen het wettelijke kader naar praktische adviezen te vertalen, zodat we onze klanten daadwerkelijk ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen.
Het geven van goed juridisch advies vereist meer dan alleen kennis en kunde. De gedrevenheid van onze consultants en onze blijvende focus op de achterliggende business sense maakt ons onderscheidend en zorgt dat we in staat zijn onze klanten optimaal te ondersteunen bij het zo efficiënt mogelijk behalen van hun doelstellingen.

Onze visie op aanbesteden

Corvers ziet aanbestedingsrecht als een brugfunctie tussen vraag en aanbod. De uiteindelijke doelstelling van het aanbestedingsrecht is dat dit rechtsgebied het fundament biedt om het beste marktaanbod te verkrijgen teneinde te voorzien in de daadwerkelijke behoefte van de klant. De Europese Commissie heeft de aanpak van Corvers omschreven als ‘market approach’. Corvers wordt reeds sinds 2004 door de Europese Commissie ingezet als als onafhankelijk expert.

Aanbestedingsrecht is voortdurend onderwerp van politieke ontwikkelingen. In Nederland is dat met name de integriteitdiscussie geweest. Vanuit Europa wordt met name ingezet op stimulering van economie en onderdelen daarvan, zoals milieu/duurzaamheid, de rol van het MKB en innovatie. Al deze beleidsterreinen worden uiteindelijk vertaald naar het aanbestedingsrecht. Corvers is dan ook van mening dat zij bij de bron moet zijn om deze ontwikkelingen niet alleen vroegtijdig te kunnen signaleren en erover te kunnen adviseren, maar deze ook te kunnen implementeren, bijvoorbeeld in aanbestedingsstrategieën of in modellen en formats.

De interactie tussen juridisch onderzoek, juridisch advies en ondersteuning en advocatuurlijke dienstverlening is onontbeerlijk om in te kunnen spelen op al deze nieuwe ontwikkelingen en om deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk te kunnen implementeren. Voor de komende jaren wordt een toenemende invloed gezien op het rechtsgebied vanuit Europa, de invloed van nationale beleidsmakers zal steeds marginaler worden. Aanbestedingsrecht als onderdeel van het economisch recht zal steeds meer een fundamentelere basis krijgen. Door de strategische alliantie met Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten, de nauwe relatie van Corvers met de Europese Commissie en de nauwe samenwerking die Corvers heeft met onderzoeksinstituten, diverse Europese universiteiten en kantoren van aanpalende rechtsgebieden, is Corvers in staat zeer snel in te springen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.
Meer over onze samenwerkingspartners