U bevindt zich hier:

Onze werkwijze

We onderscheiden ons niet alleen door ons gedreven specialisten, maar ook door onze werkwijze. Deze berust op een aantal pijlers, waaronder het denken in mogelijkheden vanuit een breed perspectief, ons geloof in de kracht van kennis en onze samenwerking binnen een breed netwerk van partners.

Denken in mogelijkheden

We richten ons niet op wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan binnen de gestelde kaders

We kleuren binnen de juridische lijntjes, maar zijn gewend outside-the-box te denken.
Onze consultants en researchers hanteren een breed perspectief en kijken niet alleen naar vraagstukken vanuit een puur juridisch perspectief, maar ook vanuit een strategisch, economisch en politiek perspectief. We redeneren vanuit een sterke business sense. Dat klinkt wellicht gek gezien het feit dat we vrijwel alleen binnen (semi-)overheidsinstellingen werken, maar juist daar blijkt een business sense vaak onontbeerlijk om de gewenste efficiëntie te bereiken.

We proberen te doorgronden wat u precies wilt bereiken en kijken naar wat er binnen de juridische kaders allemaal mogelijk is om dat te bereiken. Daarbij houden we zaken als beleid, financiële uitgangspunten, beheer, machtsverhoudingen en de diverse belangen die spelen nauw in het oog. We sturen u kortom niet het bos in door alleen te zeggen wat allemaal níet kan, maar vertellen u wat wél  kan en reiken u opties en wegen om uw doelstellingen te bereiken. Soms betekent dit dat we vanuit ons brede perspectief adviseren om een stap terug te zetten en uw doelstellingen te heroverwegen. Simpelweg omdat er soms meer mogelijk is dan u denkt.

Continu bouwen aan kennis

De synergetische kracht van academisch onderzoek gecombineerd met een schat aan praktijkervaring

Eén van de pijlers van onze kracht wordt gevormd door onze kennis. Onze consultants en researchers zijn stuk voor stuk experts binnen hun vakgebied. Een vakgebied dat continu in ontwikkeling is. En dus zijn ook wij continu in ontwikkeling.

We investeren veel in de verdere ontwikkeling van onze kennis: door eigen onderzoek en analyses, door opleidingen en trainingen, deelname aan workshops en congressen, het volgen van vakliteratuur en door maandelijkse interne kennis-sessies.
Ontwikkelingen zowel binnen ons vakgebied als daarbuiten worden op de voet gevolgd. De antenne van onze consultants en researchers staat altijd aan. Signalen die we via diverse opdrachtgevers vanuit de markt krijgen, worden intern gedeeld en in een context geplaatst. Zo ontstaat een totaalbeeld van te verwachten ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben voor onze opdrachtgevers. Als extern expert van de Europese Commissie zijn we nauw betrokken bij beleidsontwikkelingen. Hierdoor zien we veranderingen en ontwikkelingen in beleid vaak ruimschoots van te voren aankomen en kunnen we hierop ten behoeve van onze opdrachtgevers tijdig inspelen.
Het belang dat Corvers hecht aan kennis blijkt ook uit het feit dat diverse medewerkers van Corvers als PhD-er verbonden zijn aan een universiteit en daar met steun van Corvers hun promotie-onderzoek doen. Stuk voor stuk onderzoeken op het grensvlak van het huidige kennisniveau met een sterke link naar innovatie. De kennis die vanuit deze onderzoeken terugvloeit in onze organisatie vindt zijn vertaalslag naar onze adviezen.

Werken vanuit een sterk netwerk

Via ons netwerk profiteren onze klanten van een enorm breed kennisplatform en een meer geïntegreerde aanpak van juridische vraagstukken

Corvers kent een uitgebreid en sterk netwerk van partners waarmee we op diverse gebieden in meer of meerdere mate samenwerken. We werken nauw samen met o.a. diverse universiteiten en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast kennen we samenwerkingsverbanden met aanbieders van complementaire diensten (zoals advocatuurlijke ondersteuning in geval van rechtszaken of ICT-projectmanagement) en kantoren in aanpalende rechtsgebieden.

Via ons netwerk van samenwerkingspartners kunnen wij u in de praktijk meer flexibiliteit, een bredere dienstverlening, toegang tot een breder kennisplatform en een meer geïntegreerde aanpak van juridische vraagstukken bieden.

Meer over onze samenwerkingspartners