U bevindt zich hier:

Onze samenwerkingspartners

Corvers kent een uitgebreid en sterk netwerk van partners. We werken nauw samen met o.a. diverse universiteiten en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast kennen we samenwerkingsverbanden met aanbieders van complementaire diensten (zoals ICT-projectmanagement) en met juridische dienstverleners binnen aanpalende rechtsgebieden.

Via ons netwerk kunnen wij voorzien in de groeiende strategische behoefte die voortvloeit uit de verdere vervlechting van de aanbestedingspraktijk met de contractuele uitvoeringspraktijk enerzijds en de vervlechting van het aanbestedingsrecht met aanpalende rechtsgebieden als staatssteun, mededinging en Europees bestuursrecht anderzijds.
Op deze manier kunnen wij onze klanten in de praktijk meer flexibiliteit, een bredere dienstverlening, toegang tot een breder kennisplatform en een meer geïntegreerde aanpak van juridische vraagstukken bieden.

Effectief invullen van uw behoefte

Onze samenwerkingsverbanden bieden ons de mogelijkheid om snel te schakelen en - indien de situatie daarom vraagt – een van onze partners in te zetten om de klantbehoefte effectief in te vullen. Deze samenwerkingsverbanden verbreden onze blik en bieden ons ingangen om bij vraagstukken die zich op het grensvlak van diverse vakgebieden bevinden kort even te sparren en input te vragen en indien nodig via onze partners complementaire diensten aan te bieden. Hier plukken onze klanten uiteraard de vruchten van.

Samenwerking andere juridische dienstverleners


Strategische alliantiepartner Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten Bartels-Sueters-Rassa-logo-2019_CMYK_nw-blauw.png

Corvers heeft reeds sinds het begin van haar bestaan (2000) een strategische alliantie met Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten - een proces- en adviespraktijk in het (Europese) aanbestedingsrecht. Het kantoor is één van de meest vooraanstaande advocatenkantoren gespecialiseerd in aanbestedingsrecht in Nederland. In geval van een gerechtelijke procedure kan advocatuurlijke dienstverlening plaatsvinden door Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten. De jarenlange onderlinge nauwe samenwerking en kennisuitwisseling heeft zich in de praktijk al vele malen zeer waardevol en nuttig bewezen, met name voor onze klanten.


Bartels | ABC  Logo-Bartels-ABC.png

Niet zelden ondervinden aanbestedende diensten problemen in de uitvoering van een overeenkomst en steeds vaker wordt daarbij – ter voorkoming van een gang naar de rechter – de hulp ingeroepen van een mediator. Corvers heeft een samenwerkingsverband met Bartels |ABCDeze samenwerking biedt o.a. de mogelijkheid voor onze klanten om problemen die ontstaan bij de uitvoering van overeenkomsten na aanbesteding via mediation op te lossen. Als of counsel van Corvers wordt Chantal Bartels daarnaast bij eventuele capaciteitsproblemen ook ingezet voor de juridische advisering rondom aanbestedingsvraagstukken. 

 

Samenwerking met complementaire dienstverleners

 
Vtrek - Economische inkoopdienstenVtrek-Logo_DEF_subtitles_small.png

Vtrek helpt overheidsinstanties waarde te creëren door middel van hun aankoopbeleid. Vtrek ondersteunt aanbestedende diensten met economische adviezen, analyses en praktische tools toegespitst op het inkoopbeleid en het inkoopproces. Onderdeel hiervan bestaat uit ondersteuning bij de ontwikkeling van een business case. De economische analyses bieden houvast voor het maken van strategische keuzes in zowel het inkoopbeleid als binnen concrete inkoopprojecten.


CHvV Associates – ICT-projectmanagementCHvV_logo-nieuw.png

Binnen grote en complexe ICT-aanbestedingen werkt Covers regelmatig samen met CHvV Associates BV. CHvV is een onafhankelijk ICT-adviesbureau dat zich richt op het uitvoeren en begeleiden van ICT aanbestedingen, projectmanagement van implementatietrajecten en advisering over ICT-sourcing.

RevNext-logo.jpg
Revnext - Strategische vraagstukken

Revnext is een strategisch adviesbureau voor high tech vraagstukken. Revnext adviseert het topmanagement van overheden, beursgenoteerde bedrijven en NGO’s op het gebied van high tech innovatie, koersbepaling en prestatie-verbetering.

 

Samenwerking met universiteiten en onderzoeks- en kennisinstituten

Sinds jaar en dag werkt Corvers samen met diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hierbij kan het onder meer gaan om samenwerking binnen grote (Europese) onderzoekstrajecten of om de inzet van hoogleraren binnen grote complexe advies- en/of aanbestedingstrajecten, bijvoorbeeld als lid van een Tenderboard of als peer reviewer. Een aantal consultants van Corvers heeft promotieonderzoek bij de Universiteit Leiden verricht. Daarnaast geven diverse teamleden van Corvers van tijd tot tijd op uitnodiging gastcolleges bij diverse universiteiten (zoals o.a. gastcolleges voor het MATRA Rule of Law Training Programme Public Procurement). 

Door de samenwerking met deze instellingen heeft Corvers niet alleen toegang tot een zeer breed kennisplatform, maar ook tot de meest actuele onderzoeksresultaten binnen het eigen vakgebied en aanpalende vakgebieden. Onderzoeksresultaten die veelal later hun weg zullen vinden richting beleid en praktijk. Deze kennis helpt Corvers bij de continue ontwikkeling van onze visie op het vakgebied en de ontwikkelingen die daarbinnen te verwachten zijn.

Corvers werkt o.a. samen met:
- Universiteit Leiden
- Universiteit Zaragossa
- Universiteit Manchester
- Universiteit Exeter
- Universiteit Birmingham
- Universiteit Sienna
- TMC Asser instituut
- NEN

Per januari 2020 is de Corvers Chair on Innovation Procurement gevestigd aan de Universiteit van Zaragossa (UniZar). De leerstoel – die van 2016 tot 2019 gevestigd was aan de Maastricht School of Management (MSM) – richt zich op het verder verkennen van de onderling samenhangende juridische en economische aspecten van het innovatiegericht inkopen.